netPocket

Cashback na PKO BP

Bank PKO BP jest liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Bank stale poszukuje nowych rozwiązań, doskonali proces obsługi klientów i dąży do zwiększenia swojej wartości dla akcjonariuszy, wypracowując solidne i stabilne zyski oraz utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych.

PKO BP jest liderem polskiej bankowości pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, wydanych kart płatniczych oraz wartości udzielonych kredytów hipotecznych, a także liczby placówek i bankomatów. Bank systematycznie rozwija bankowość internetową oferowaną pod marką iPKO oraz aplikację mobilną IKO, którą uważana jest za jedną z najlepszych na rynku.

Klienci Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego mogą korzystać z pełnej gamy nowoczesnych, komplementarnych rozwiązań finansowych: od produktów bankowych i maklerskich, poprzez specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie, po wsparcie firm w prowadzeniu ich działalności. W ramach Grupy działa także Bank Hipoteczny.

Bank przywiązuje dużą rolę do idei społecznej odpowiedzialności biznesu, czego dowodem jest utworzona w 2010 roku Fundacja PKO Banku Polskiego realizująca inicjatywy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska.

Informacje i warunki

Czas oczekiwania na naliczenie cashbacku z zakupów może potrwać do 72 godzin. Wyłączenie AdBlocka i innych wtyczek ułatwia prawidłowe naliczenie cashbacku. Jednoczesne korzystanie z kilku programów cashbackowych lub kuponów może spowodować utratę cashbacku. Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi cashbacku.

Zasady naliczania cashbacku

105 zł*Stawka dotyczy: założenie konta firmowego
Cashbackdo105
netPocket

Podobne sklepy z cashbackiem

Oszczędzaj na zakupach nawet do 20%!

Cashback na PKO BP

Oszczędzanie z Alior Bank.

rate