netPocket

Szczegóły Promocji: "15 zł na start!"

Przebieg Promocji "15 zł na start!"
 1. Zarejestruj się w serwisie Net-Pocket.
 2. Odbierz swoje punkty Cashback na start. Możesz je wymienić np. na 15 zł.
 3. Zrób zakupy przy użyciu naszej Wtyczki w jednym ze sklepów naszych partnerów za przynajmniej 30 zł w ciągu 90 dni od rejestracji.
 4. Zapisz się do newslettera Net-Pocket.
 5. Poczekaj, aż zakupy zostaną zatwierdzone przez sklep partnera.
 6. Wypłać nagrodę promocyjną wraz z innymi środkami cashback uzyskanymi za zakupy u naszych partnerów.
Do kogo skierowana jest Promocja

Promocja “15 zł na start” dostępna w ramach serwisu Net-Pocket skierowana jest do użytkowników portalu net-pocket.com, którzy:

 1. Prawidłowo utworzą swoje pierwsze konto w serwisie w trakcie trwania Promocji tj. od dnia 01.08.2021 do dnia 31.12.2023 roku.
 2. W ciągu pierwszych 90 dni od jego założenia dokonają swojego pierwszego zakupu w sklepach partnerskich organizatora Promocji, którym jest Patronad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Zapiszą się do newslettera Net-Pocket (tutaj)
Nagrody przewidziane są dla uczestników Promocji

Każdy zakwalifikowany do udziału w Promocji uczestnik portalu Net-Pocket, który spełni warunki Promocji, otrzyma 3345 naliczonych Punktów Cashback na swoje konto cashback w ramach konta w serwisie Net-Pocket. Otrzymane Punkty Cashback upoważnią uczestnika do wymiany Punktów Cashback, zgodnie z Regulaminem.

Warunki skorzystania z Promocji

Warunkiem otrzymania Nagrody Promocyjnej jest - poza innymi warunkami wynikającymi z niniejszego materiału - spełnienie poniższych Czynności Punktowanych w okresie i na warunkach przewidzianych w treści niniejszej promocji tj.:

 1. Prawidłowe utworzenie swojego pierwszego konta w ramach serwisu Net-Pocket w okresie objętym promocją.
 2. Dokonanie zakupu w przynajmniej 1 ze sklepów partnerskich organizatora promocji (lista partnerów dostępna pod linkiem) i uzyskanie w ten sposób naliczonych Punktów Cashback zgodnie z Regulaminem.
 3. Zapisanie się do newslettera Net-Pocket (tutaj)
Dodatkowe warunki i wyłączenia
 1. Wartość zakupionych produktów lub usług w sklepach partnerskich musi być wyższa niż 30 zł.
 2. Punkty Cashback zostaną naliczone w terminie 90 dni od daty wykonania umowy sprzedaży w ramach sklepu naszego partnera.
 3. W przypadku, w którym ww. umowa zostałaby rozwiązana przed jej wykonaniem lub w przypadku odstąpienia od umowy (skutkującego uznaniem umowy za niezawartą) Punkty Cashback nie zostają naliczone.
Data odbioru nagrody promocyjnej

Uczestnicy programu “15 zł na start” otrzymają promocyjne naliczone Punkty Cashback na swoje konto natychmiast po zrealizowaniu wszystkich Czynności Punktowanych, wraz ze zmianą statusu wymaganej w warunkach Promocji transakcji zakupowej użytkownika w sklepach partnerskich organizatora promocji zamieszczonych na portalu net-pocket.com.

Ogólne warunki promocji
 1. Niniejsze warunki Promocji stanowią przyrzeczenie publiczne Organizatora. Pozostałe treści nieobjęte niniejszym przyrzeczeniem publicznym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią przyrzeczenia ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W zakresie, w jakim niniejsze warunki Promocji nie stanowią inaczej, zastosowanie mają zasady uzyskiwania Punktów i ich wymiany na Nagrody, w tym cashback, opisane w Regulaminie Serwisu Net-Pocket.
 3. Prawidłowe naliczenie Punktów Cashback wymaga w szczególności dokonania zakupu przy użyciu zainstalowanej Wtyczki lub za pośrednictwem linku https://net-pocket.com/lista-sklepow.
 4. Niniejsza Promocja – „15 zł na start!” nie łączy się z innymi Akcjami Promocyjnymi.
 5. Lista sklepów on-line biorących udział w Akcji Promocyjnej może w czasie trwania Akcji Promocyjnej ulegać zmianom, jednak pozbawia to uprawnienia do otrzymania Punktów za transakcje dokonane najpóźniej do końca dnia, w którym dany sklep on-line pozostawał wskazany na liście dostępnej na stronie https://net-pocket.com/lista-sklepow.