netPocket

Regulamin Akcji Specjalnej: "Kalendarz Adwentowy"

Do kogo skierowana jest Akcja Specjalna:

Akcja Specjalna "Kalendarz Adwentowy" dostępna w ramach serwisu Net-Pocket skierowana jest do w pełni zarejestrowanych użytkowników portalu Net-Pocket.com.

Podstawowe warunki Akcji Specjalnej:
  1. Akcja Specjalna będzie trwałą w dniach od 01 grudnia do dnia 24 grudnia 2021 r.
  2. W okresie trwania Akcji Specjalnej na stronach serwisu Net-Pocket udostępniona zostanie tablica (w formie graficznej kalendarza) na której będą dostępne 24 (dwadzieścia cztery) kafelki, jedno na każdy dzień trwania Akcji Specjalne i każdy oznaczony będzie datą odpowiadającą dacie danego dnia trwania Akcji Specjalnej.
  3. Pod każdym z 24 kafelków zostanie ukryta Oferta Specjalna (tj. zwiększona ilość Punktów Cashback w stosunku do oferty podstawowej) jednego z losowo wybranych sklepów partnerskich uczestniczących w Akcji Specjalnej (lista sklepów partnerskich uczestniczących w Akcji dostępna jest pod linkiem).
  4. Każdego dnia trwania Akcji Specjalnej aktywny będzie jeden kafelek oznaczony datą odpowiadającą dacie danego dnia trwania Akcji Specjalnej. Kafelek będzie aktywny przez 24 (dwadzieścia cztery godziny) od 00.00 danego dnia do godziny 23.59 danego dnia.
  5. Każdy z pełni zarejestrowanych użytkowników portalu Net-Pocket.com będzie miał możliwość odkrycia kafelka aktywnego w danym dniu. Po odkryciu kafelka użytkownik będzie mógł dokonać w danym dniu zakupu na warunkach Oferty Specjalnej ukrytej pod danym kafelkiem. Zakup na warunkach Oferty Specjalnej będzie możliwy najpóźniej do godz. 23.59 w danym dniu aktywności kafelka.
Dodatkowe warunki i wyłączenia:
  1. Punkty Cashback z tytułu transakcji dokonywanych w ramach Akcji Specjalnej zostaną naliczone zgodnie z Regulaminem, z uwzględnieniem warunków Akcji (tj. zwiększona okresowo ilość Punktów Cashback za zakupy u wskazanych w danym okresie partnerów (sklepów))
  2. W przypadku, w którym ww. umowa zostałaby rozwiązana przed jej wykonaniem lub w przypadku odstąpienia od umowy (skutkującego uznaniem umowy za niezawartą) Punkty Cashback nie zostają naliczone.
Ogólne warunki Akcji Specjalnej
  1. Niniejsze warunki Akcji Specjalnej stanowią przyrzeczenie publiczne Organizatora. Pozostałe treści nieobjęte niniejszym przyrzeczeniem publicznym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią przyrzeczenia ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  2. W zakresie, w jakim niniejsze warunki Akcji Specjalnej nie stanowią inaczej, zastosowanie mają zasady uzyskiwania Punktów i ich wymiany na Nagrody, w tym cashback, opisane w Regulaminie Serwisu Net-Pocket..
  3. Niniejsza Akcja Specjalna – "Kalendarz Adwentowy" nie łączy się z innymi Akcjami Promocyjnymi.