netPocket
link

  Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe

  0 opinii

  W monografii dokonano wieloaspektowej analizy obowiązujących przepisów prawnych, która umożliwiła ocenę – w kontekście współczesnych zjawisk zachodzących w konkretnych cieśninach – na ile analizowane przepisy stanowią wystarczający standard, służący zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Przez sformułowanie „obowiązujące przepisy prawne" należy rozumieć część III Konwencji o prawie morza oraz specjalnie umowy międzynarodowe, które uregulowały żeglugę morską w konkretnych cieśninach międzynarodowych. Analizę przepisów prawnych poprzedzono omówieniem poszczególnych zjawisk, będących „instrumentem" dla zbadania efektywności, aktualności oraz stopnia precyzyjności analizowanych przepisów. Przedstawienie przyczyn, tendencji dominujących oraz statystyk związanych z piractwem, terroryzmem morskim, działaniami zbrojnymi oraz napływem nieregularnych migrantów umożliwiło szersze spojrzenie na zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Analizę obowiązujących przepisów prawnych przeprowadzono na przykładzie studium przypadku konkretnych cieśnin międzynarodowych, takich jak: Cieśniny Malakka i Singapuru, Cieśnina Tirańska oraz cieśniny tureckie. Przeprowadzone w monografii rozważania pozwoliły krytycznie ocenić reżimy prawnomiędzynarodowe obowiązujące w cieśninach międzynarodowych w kontekście wpływu, jaki na bezpieczeństwo żeglugi na ich wodach mają analizowane zjawiska.

  189,00 zł
  Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe-Zdjęcie-0

  Dobre praktyki naliczania cashbacku Net-Pocket

  1
  Zainstaluj wtyczkę lub aplikację mobilną Net-Pocket. Jeśli korzystasz z wtyczki, pamiętaj o wyłączeniu AdBlocka oraz innych wtyczek - ułatwi to prawidłowe naliczanie cashbacku. Jeśli to Twoje pierwsze zakupy, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dobrych praktyk przed dokonaniem zakupu.
  1
  Przed zakupem zaloguj się na swoje konto Net-Pocket. Wybierz najlepszą ofertę produktu i zrób zakupy w jednej karcie przeglądarki.
  ➞ Jedna sesja w przeglądarce nie powinna trwać dłużej niż godzinę.
  1
  Naliczanie cashbacku wystarczy włączyć za pomocą przycisku "Aktywuj" w kieszonce wtyczki lub za pomocą przycisku "Idź do sklepu" na stronie produktu.
  1
  Punkty cashback pojawią się na Twoim koncie w statusie "oczekujące" w ciągu 72 godzin. od dokonania zakupu. Gromadź środki, nagradzaj lub wypłacaj z Net-Pocket!